Edinburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri Derslerimiz

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri Derslerimiz

Saygıdeğer Vatandaşlarımızın Dikkatine;

2020 yılında pandemi sebebiyle çevrimiçi olarak başlayan kurslarımız, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında kısmen yüz yüze, kısmen çevrimiçi olarak devam etmektedir. Bu süreçte birlikte faaliyet yürüttüğümüz vatandaşlarımıza, derneklerimize ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Malumlarınız olduğu üzere bu eğitim-öğretim yılını Haziran ayının sonunda bitirmiş ve öğrencilerimizle birlikte birçok etkinlik ve kutlamanın yapıldığı başarılı bir yılı tamamlamış olacağız.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında bünyesinde Türkçe ve Türk Kültürü kursu açmak isteyen derneklerimizin aşağıdaki belgelerle birlikte T.C. Edinburg Başkonsolosluğuna hitaben yazılan dilekçe ile 05 Haziran 2023 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapmaları önem arz etmektedir.

1. Dernek Resmi Statüsünü Gösteren Belgeler (Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti, İletişim Bilgileri, İskoç makamları tarafından onaylanmış olan faaliyet izin belgeleri)

2. Kurs merkezi adresi,

3. Öğrenci sayısı (06-16 yaş grubu),

4. Ders yapılması talep edilen gün ve saatler (öğretmenlerimizin programına, öğrenci sayısına göre düzenleme yapılacaktır)   

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında derslerimiz 01 Eylül 2023 tarihinden itibaren başlayacak olup derneklerimizin bu tarihten önce ders yapılacak olan merkezleri hazır hale getirmeleri gerekmektedir.

Yeni dönemde velilerimiz tarafından doldurulacak olan 'Kayıt Formları' o şehirde bulunan ilgili derneklere gönderilecektir. Dernek yetkililerinin gelen "Kayıt Formları"na göre düzenlemiş oldukları öğrenci listesini 25 Ağustos 2023 tarihine kadar koordinatör öğretmenimiz Mahmut Yıldız'a göndermeleri hususunu önemle rica ederiz. 

Derneklerden gelecek olan kayıt listelerinin ardından belirlenecek olan öğrenci seviye grupları ile derslerin hangi gün ve saatlerde yapılacağını içeren "Haftalık Ders Programı" velilerimize e-posta ile iletilecektir.

 

Kurslarımızla ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://edinburg.meb.gov.tr/www/turkce-ve-turk-kulturu-derslerimiz/icerik/6

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

T.C. Edinburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği 

Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri

 


26-04-2023
05-05-2022
 05-05-2022 
 28-03-2023    05-05-2023
05-05-2023 05-05-2023 05-05-2023

05-05-2023 05-05-2023
05-05-2023 05-05-2023 05-05-2023 05-05-2023 05-05-2023
         

Günümüz dünyasında birden çok dile sahip olma, olağan bir durum hâline gelmiştir. Yurt dışında yaşayan Türk çocukları, Türkçenin yanı sıra, yaşadıkları ülkenin dili ve eğitim sürecinde kazandıkları en az bir yabancı dille birlikte çoğul dilli hâle gelmektedir. Yurt dışında ana diline maruz kalma süreçleri farklılaşan Türk çocuklarına, Türkçelerini geliştirme ve Türk kültürünü etkin bir biçimde tanıma imkânı sağlanması büyük önem taşımaktadır. Çünkü yurt dışındaki Türk çocuklarının, Türkiye ve Türk kültürüyle bağlarını en yüksek düzeyde Türkçe oluşturmaktadır. Bu sebeple Türkçe, Türkçe ve Türk Kültürü Öğretim Programı'nın merkezine alınmış; dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel beceri alanlarında kazanımlar oluşturulmuştur.

Ülkelerin okul sistemleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Temel eğitim düzeyinin sınıf sayıları ülkelere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu sebeple öğretim programı yapılandırılırken temel eğitime karşılık gelecek sekiz seviye esas alınmıştır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma kazanımları sarmal yapıda, sekiz seviyeye göre, sayısı ve zorluğu hiyerarşik biçimde artan bir şekilde düzenlenmiştir.

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının günlük yaşamlarını sorunsuz ve başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için kültürler arası iletişim becerileri önemlidir. Bu bağlamda Türkçe ve Türk Kültürü dersinde öğrencilerin kendi kültürlerini öğrenmeleri, içinde yaşadıkları toplumun kültürü ve farklı milletlerden arkadaşlarının kültürleriyle kendi kültürlerini karşılaştırmaları, benzerlik ve farklılıkları tanıyıp anlamlandırmaları hedeflenmektedir.

Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı, yurt dışında yaşayan Türk çocukları, öğretmenleri ve velilerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. İhtiyaç analizi; program hedeflerinin gerçek ihtiyacı karşılaması açısından önemlidir. Bu kapsamda program geliştirmenin ilk basamağı olarak İsviçre, Fransa ve Almanya'da yaşayan Türk çocukları, velileri ve Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretmenleri ile derinlemesine görüşmeler yapılmış, elde edilen bulgulardan hareketle bir ölçek geliştirilerek sahada uygulanmıştır. Bu görüşmelerden ve ölçekten elde edilen bulgular öğretim programının hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmek için ele alınması gereken temaların belirlenmesine yardımcı olmuştur.

        Öğretim programında, Türkçe temel dil becerilerinin 1-4. seviye kazanımları temel kişilerarası iletişim becerileri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Programda çıkarım, karşılaştırma, sınıflandırma, sentezleme, değerlendirme gibi bilişsel akademik dil yeterliliği ile ilgili kazanımlar ise 4-8. seviyelerde ve zorluğu aşamalı olarak artan bir şekilde düzenlenmiştir.

        Öğretim programında Türk kültürünün ögeleri, tema ve alt temalarla verilmektedir. Temalar ve alt temalar, zorluğu seviyelere göre artacak ve aynı zamanda sarmal bir yapı oluşturacak biçimde tasarlanmıştır. Öğretim programı aynı zamanda saygı, güvenilir olma, duyarlı olma, vatandaşlık bilinci gibi evrensel değerler ve iletişim, iş birliği, eleştirel 2 düşünme, problem çözme, kültürler arası becerileri kapsayan 21. yüzyıl becerileri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.

        Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ NEDİR?

Türkçe ve Türk Kültürü Dersi İskoçya ve Kuzey İrlanda'da ilk,orta ve lise eğitimine devam eden 6-16 yaş aralığındaki öğrencilerimize Türkçeyi;

1.    Doğru, etkili ve güzel kullanma becerisi, 

2.    Okuduğunu, dinlediğini, gördüğünü, doğru ve tam olarak anlayabilme, 

3.    Duygu, düşünce, hayal ve isteklerini açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilme,

4.   Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanma,

Zengin bir söz dağarcığına sahip olma gibi becerileri kazandırmayı amaçlayan, Türkiye'den gelen, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapan tecrübeli öğretmenler tarafından verilen bir ana dili dersidir. 

İnsan konuştuğu dilde düşünür ve düşüncelerine uygun davranışlar ortaya koyar. Ana dili, bireyin toplumla güçlü bağlarını oluşturan en önemli faktördür. Kültür, dil sayesinde nesilden nesile aktarılır. Türk Kültürünün yaşaması ve devamlılığının sağlanması ancak Türkçenin öğrenilmesi ve kullanılması ile mümkündür.  Çocuklarımızın millî, manevî, ahlaki, tarihî, kültürel ve sosyal değerlerimizi tanıması ve benimsemesi ancak Türkçe sayesinde mümkün olacaktır.

 

TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİNİN AMACI

1.      Öğrencilerin dilimizin ve kültürümüzün milli birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu kavrayabilmeleri,

2.      Türkçenin dünya dilleri arasında önemli bir konumda olduğunu fark edebilmeleri,

3.      Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlayabilmeleri, sözle veya yazıyla anlatabilmeleri ve kendilerini rahat ifade edebilmeleri,

4.      Kelime hazinelerini zenginleştirebilmeleri,

5.      Türk dilinin kurallarının farkına vararak, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaya özen gösterebilmeleri,

6.      Okumayı zevk ve alışkanlık haline getirebilmeleri,

7.      Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla milli ve evrensel değerleri tanıyabilmeleri,

8.      Türkiye'deki akraba ve yakınlarıyla ilişkisini sürdürerek aralarındaki sevgi ve saygı bağlarını güçlü tutabilmeleri,

9.      Bulunduğu ülkenin insanları ile orada yaşayan Türkler arasındaki dil farklılığından doğabilecek iletişim güçlüklerine çözüm bulabilmeleri amaçlanmaktadır.


TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİNİN İÇERİĞİ

Türkçeyi günlük hayatın bir parçası haline getirmek amacıyla, derslerimizde:

Günlük hayatta başvurulan iletişim yolları, seçkin örneklerle (Türkçenin doğru ve etkili kullanılmasıyla oluşturulmuş metinlerle) işlenir.

Milli bayramlar, dini bayramlar, belirli kutlama ve anma günlerinde öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarına imkân sağlanır.

Türkçe öğretiminde dilin doğru kullanıldığı ve günlük hayattan kesitleri örneklendiren görsel ve işitsel eğitim araçlarından yararlanılır.

Öğrenciler Türkiye'deki yakınlarıyla iletişim kurmaya özendirilerek Türkçenin kullanılabilirliği sağlanır.

Derslerimiz; dinleme, izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesini amaçlayan etkinlikler bütünüdür.

Türkçe ve Türk Kültürü dersinin içeriğinde millî, manevî, ahlakî, tarihî, kültürel ve sosyal değerlerimize yer verilmektedir.

 

TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİNİN ÖNEMİ

Anadili, bir insanın kimliğini belirlediği gibi kendini nasıl ifade ettiğini de belirler. Birçok araştırmacı anadilini (Türkçe) iyi öğrenen çocukların, toplum dilini (İngilizce) daha iyi öğrendiklerini ve derslerinde daha başarılı olduklarını söylüyor. Anadilini etkili bir şekilde konuşan öğrenci, yaşadığı ülkenin dilini de kolay öğrenecektir. Böylece öğrencinin okul başarısı olumlu yönde etkilenecektir.

Öğrencilerimizin Türkiye'de üniversite okuyabilmesi için; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti açık ortaokul, açık lise ve açık üniversite imkânı sunmaktadır. Bulunduğu ülkede zorunlu eğitimden sonra yükseköğrenime gitme imkânı bulamayan öğrencilerimiz, uzaktan eğitim yoluyla Türk eğitim sistemi üzerinden devam ederek üniversite mezunu olabilirler. Ancak bu sistemde başarılı olabilmeleri için Türkçeyi iyi derecede bilmeleri gerekmektedir.

Türkçe bilmek, bulunduğumuz ülke ile Türkiye arasında devam eden ekonomik ilişkiler nedeniyle, gençlerimize iş bulmada da kolaylıklar sağlayacaktır.


TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSLERİNE NASIL KAYIT OLUNUR?

Yeterli sayıda (10) velimizin talep etmesi durumunda derslerimiz için kurslar açılabilmektedir.

Edinburgh, Glasgow ve Aberdeen'de derslerimiz yüz yüze, bu şehirlere uzak bölgelerde yaşayan ve yüz yüze derslere gelemeyen öğrencilerimiz için online derslerimiz devam etmektedir.

Derslerimiz isteğe bağlı olduğu için bireysel başvurunuz gerekmektedir.

Başvuru formlarını Eğitim Ataşeliğimizin internet sayfasından veya birlikte faaliyet gösterdiğimiz dernek yetkililerinden temin edebilirsiniz.

Yüz yüze dersler için doldurduğunuz Başvuru Formlarını aşağıda bilgileri verilen dernek yetkililerine, online dersler için edinburgea@gmail.comadresine göndermeniz gerekmektedir.

Derslerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sorularınız için Koordinatör Öğretmenimiz Mahmut YILDIZ ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

İletişim            : T.C. Edinburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği    

Adres               : 39 Drumsheugh Gardens, Edinburgh, EH3 7SW, United Kingdom

Telefon            : +44 1313743264, + 44 1313743265

E-posta            : edinburgea@gmail.com

39 Drumsheugh Gardens, Edinburgh, EH3 7SW, United Kingdom - 44 1313743264 44 1313743265

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.